Industrielackierer (Pensum 50-100%, fest oder auch temporär)